Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
Název práce v češtině: Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
Název v anglickém jazyce: Mutual duty between parents and children to support and maintain
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 16.06.2009
Datum a čas obhajoby: 25.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK