Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reakce okolí na děti se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Reakce okolí na děti se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Reaction environment to children with specific learning difficulties
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK