Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firemní dobrovolnictví
Název práce v češtině: Firemní dobrovolnictví
Název v anglickém jazyce: Corporate Volunteerism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2008
Datum zadání: 21.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK