Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajina Českých zemí v období socialismu 1948-1989
Název práce v češtině: Krajina Českých zemí v období socialismu 1948-1989
Název v anglickém jazyce: The Czech socialistlc landscape between 1948 and 1989
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2008
Datum zadání: 16.10.2008
Datum a čas obhajoby: 16.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
  RNDr. Václav Cílek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK