Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákonodárcem na doživotí! Čeští členové Panské sněmovny Říšské Rady mezi politikou a reprezentací (1879-1918)
Název práce v češtině: Zákonodárcem na doživotí! Čeští členové Panské sněmovny Říšské Rady mezi politikou a reprezentací (1879-1918)
Název v anglickém jazyce: A lawmaker for life. Czech members of the Austrian House of Peers (1879-1918) between politics and prestige
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2008
Datum zadání: 21.10.2008
Datum a čas obhajoby: 21.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn.DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK