Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reklama v arabských médiích
Název práce v češtině: Reklama v arabských médiích
Název v anglickém jazyce: Advertising in Arabic media
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 20.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK