Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transcription of genetic information
Název práce v češtině: Teoretický model přepisu genetické informace
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Datum a čas obhajoby: 18.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2010
Oponenti: RNDr. František Slanina, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ján Šomvársky, CSc.
doc. RNDr. Milan Marvan, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK