Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová (ne)rovnost ve sféře práce
Název práce v češtině: Genderová (ne)rovnost ve sféře práce
Název v anglickém jazyce: Gender (in)equality in the sphere of labour
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Čermáková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 20.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Duffková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK