Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice
Název práce v češtině: Čeští uprchlíci z okupovaného pohraničí ve druhé republice
Název v anglickém jazyce: The Czech refugees from the occupied borderland in the time of Second Republic (1938-1939)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2008
Datum zadání: 18.03.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK