Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frontend pro matematicky vyhledavac
Název práce v češtině: Frontend pro matematicky vyhledavac
Název v anglickém jazyce: Mathematical search engine frontend
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jozef Mišutka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student navrhne a implementuje frontend k matematickemu vyhledavaci EgoMath. Soucasti prace je navrh zapisu a nasledne zobrazeni matematickych vyrazu.
Seznam odborné literatury
[1] Mišutka Jozef, Galamboš Leo: Mathematical Extension of Full Text
Search Engine Indexer
[2] Mathematical User-Interfaces Workshop 2007, http://www.activemath.org/workshops/MathUI/07/
Předběžná náplň práce
Cilem prace je poskytnout graficke rozhrani k jiz existujicimu matematickemu vyhledavaci. Duraz se klade na zobrazeni a zapis matematickych vyrazu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to provide the mathematical search engine frontend with the emphasis on mathematical formulae input.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK