Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium hadronizace v ep interakcích s pomocí Monte Carlo programů
Název práce v češtině: Studium hadronizace v ep interakcích s pomocí Monte Carlo programů
Název v anglickém jazyce: The study of hadronization in ep interactions with Monte Carlo programs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je s pomocí Monte Carlo programů (PYTHIA,RAPGAP)pro simulaci ep interakcí studovat hadronizaci. Změnou parametrů v programech lze studovat závislost různých fyzikálních rozdělení na daném parametru. Tato studie může být důležitá pro korekce kvantově chromodynamických výpočtů na efekty hadronizace (jedině s touto korekcí je totiž možné srovnat data s teorií).
Předpovědi studovaných modelů mohou být srovnány s již existujícími daty.
Seznam odborné literatury
Manuály Monte Carlo programů RAPGAP a PYTHIA, publikace experimentu H1 a ZEUS (DESY), viz databáze QSPIRES.
Předběžná náplň práce
Studie vlastností hadronizace v Monte Carlo programech měněním parametrů v těchto programech a srovnání s experimentálními daty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study of hadronization effects in Monte Carlo programs by changing of parameters. Comparison with existing data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK