Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Жизнь и научное творчество проф. Николая Львовича Окунева (1885-1949)
Název práce v jazyce práce (ruština): Жизнь и научное творчество проф. Николая Львовича Окунева (1885-1949)
Název práce v češtině: Život a vědecké dílo prof. Nikolaje Lvoviče Okuněva (1885-1949)
Název v anglickém jazyce: Professor Nikolai Lvovich Okunev (1885-1949) - his life and work
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2008
Datum zadání: 16.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
  PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK