Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Gesta a mimika virtualních postav v 3D světě
Název práce v češtině: Gesta a mimika virtualních postav v 3D světě
Název v anglickém jazyce: Gestures and facial expression of virtual humans in 3D worlds
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 13.02.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: RNDr. Jan Horáček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pogamut 2 je IDE a sada knihoven pro programování chování agentů ve 3D
prostředí hry Unreal Tournament. V současné době Pogamut 2 neumožňuje
ovládat avatara postavy v Unreal Tournamentu na úrovni gest a mimiky.
Cílem práce je prozkoumat různé standardy pro definici gest a mimiky
virtualních postav a jeden z těchto standardů částečně implementovat.
Seznam odborné literatury
Hannes Vilhjalmsson, Nathan Cantelmo, Justine Cassell, Nicolas E. Chafai Michael Kipp, Stefan Kopp, Maurizio Mancini, Stacy Marsella, Andrew N.Marshall, Catherine Pelachaud, Zsofi Ruttkay6, Kristinn R. Thórisson, Herwin van Welbergen, Rick J. van der Werf: The Behavior Markup Language: Recent Developments and Challenges. Proc. IVA 2006 (2006)

Sumedha Kshirsagar, Nadia Magnenat-Thalmann, Anthony Guye-Vuill?me, Daniel Thalmann, Kaveh Kamyab,
Ebrahim Mamdani: Avatar Markup Language. Eigth Eurographics Workshop on Virtual Environments (2002)

Dokumentace projektu Pogamut
Předběžná náplň práce
Pogamut 2 je IDE a sada knihoven pro programování chování agentů ve 3D
prostředí hry Unreal Tournament. V současné době Pogamut 2 neumožňuje
ovládat avatara postavy v Unreal Tournamentu na úrovni gest a mimiky.
Cílem práce je prozkoumat různé standardy pro definici gest a mimiky
virtualních postav a jeden z těchto standardů částečně implementovat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK