Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: prostorová dimenze a identifikace některých podmiňujících faktorů
Název práce v češtině: Poslanecké dotace v Česku v letech 2003-2009: prostorová dimenze a identifikace některých podmiňujících faktorů
Název v anglickém jazyce: Pork barrel in Czechia in 2003-2009: spatial dimension and the identification of some causal factors
Klíčová slova: posl. dotace,veřejné výdaje,Posl. sněmovna,prost. diferenciace,Česko
Klíčová slova anglicky: pork barrel,public expenditure,Lower House,spatial diff.,Czechia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2008
Datum zadání: 13.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK