Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
Název práce v češtině: Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství
v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Grounds for refusal of Community trade mark applications
in decisions of the Court of Justice of the European Union
Klíčová slova: Ochranná známka Společenství
Klíčová slova anglicky: Community trade mark
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2008
Datum zadání: 13.10.2008
Datum a čas obhajoby: 27.02.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2013
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK