Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní mobilita zaměstnanců. Mezinárodní mobilita zaměstnanců uvnitř firmy
Název práce v češtině: Mezinárodní mobilita zaměstnanců. Mezinárodní mobilita zaměstnanců uvnitř firmy
Název v anglickém jazyce: International employee mobility. International work mobility of employees within a company
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2008
Datum zadání: 13.10.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK