Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednoduché pokusy pod drobnohledem
Název práce v češtině: Jednoduché pokusy pod drobnohledem
Název v anglickém jazyce: Simple experiments under the microscope
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2008
Datum zadání: 12.10.2008
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- vybrat několik námětů na jednoduché školní pokusy, které se provádějí ve školách
- zjistit, jak jsou tyto pokusy obvykle vysvětlovány
- nalézt problematické, nebo neúplné části těchto obvyklých vysvětlení
- provést důkladný fyzikální rozbor vybraných experimentů
- důsledně ověřit všechny části nových podrobných fyzikálních vysvětlení
Seznam odborné literatury
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente, Band1-2, Aulis Verlag Deubner, Koln 2004.
Drozd Z., Brockmeyerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.
Sborníky Veletrhu nápadů učitelů fyziky 1-11.
Dílny Heuréky 2003-2004, Prometheus, Praha 2005.
Dílny Heuréky 2005, Prometheus, Praha 2006.
Předběžná náplň práce
V rámci didakticky zaměřených diplomových prací již byla vytvořena řada souborů námětů na jednoduché pokusy. V těchto pracích jsou většinou zpracovány tématicky zaměřené návody k experimentům, je k nim vytvořena příslušná didaktická dokumentace, chybí ale jejich hlubší fyzikální rozbor.
Úkolem diplomanta, který si vybere tuto práci, bude zpracovat několik jednoduchých školních pokusů (myslí se jednoduchých z hlediska přípravy a provedení) a provést jejich důkladný fyzikální rozbor včetně potřebných výpočtů, měření apod. Tento komplexní přístup k tématu by měl přinést nový, fyzikálně úplný pohled na problematiku tzv. jednoduchých pokusů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK