Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuálne otázky regulácie medzinárodnej leteckej prepravy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Aktuálne otázky regulácie medzinárodnej leteckej prepravy
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Topical issues of the regulation of international air carriage
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.07.2008
Datum zadání: 14.07.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK