Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek.
Název práce v češtině: Práva a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek.
Název v anglickém jazyce: Rights and duties of a member of the association of owners of (residential) units
Klíčová slova: Společenství vlastníků jednotek, členství, byt, práva a povinnosti
Klíčová slova anglicky: Association of owners of units, membership, flat, rights and duties
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 15.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2013
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 16:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK