Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu.
Název práce v češtině: Srovnání smlouvy o běžném a vkladovém účtu.
Název v anglickém jazyce: A comparison of current account and deposit account contracts
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2008
Datum zadání: 15.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2011
Datum a čas obhajoby: 02.11.2011 09:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2011
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK