Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zmluva o úvere
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zmluva o úvere
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Loan agreement
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2009
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK