Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Bankovní smlouvy
Název práce v češtině: Bankovní smlouvy
Název v anglickém jazyce: Banking contracts
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 13.07.2009
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK