Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Success and failure in selected novels of Theodore Dreiser
Název práce v češtině: Motiv úspěchu a neúspěchu ve vybraných románech Theodora Dreisera
Název v anglickém jazyce: Success and failure in selected novels of Theodore Dreiser
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2008
Datum zadání: 13.10.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK