Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Non-projectivity in English and Czech
Název práce v češtině: Neprojektivní konstrukce v angličtině a češtině
Název v anglickém jazyce: Non-projectivity in English and Czech
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2008
Datum zadání: 10.10.2008
Datum a čas obhajoby: 10.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. DP obh. 21.5.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK