Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí
Název práce v češtině: Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Delictual liability of natural persons within environmental protection
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, deliktní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost, administrativněprávní odpovědnost
Klíčová slova anglicky: protection of the environment, delictual liability, criminal liability, administrative liability
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2008
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 24.01.2011 13:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2011
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK