Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Název práce v češtině: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Název v anglickém jazyce: Safety and health protection at work
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2008
Datum zadání: 08.10.2008
Datum a čas obhajoby: 20.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK