Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profiling translation of conceptual schemas to XML schemas
Název práce v češtině: Profilování překladu konceptuálních schémat do XML schémat
Název v anglickém jazyce: Profiling translation of conceptual schemas to XML schemas
Klíčová slova: XML, XML Schema, konceptuální modelování, profilování
Klíčová slova anglicky: XML, XML Schema, conceptual modeling, profiling
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 21.07.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of the thesis is to develop new methods for translating conceptual schema to XML schemas. The author will apply XSEM[1][2] as a conceptual model for XML data. XSEM consists of two models - Platform-Independent (PIM) and Platform-Specific (PSM). PIM is for modelling the problem domain independently of its representation in XML, PSM is for modelling how the domain is represented in various XML formats. The author will propose new methods for translating PSM to XML schemas expressed in an XML schema language (e.g. XML Schema[3], Relax NG[4], etc). The language will be selected by the author. The methods will be based on user profiles. A profile will be a set of rules which will be taken into account during the translation of PSM diagrams to XML schemas. The author will propose predefined parts of user profiles that will be based on XML schema best practices [5].
Seznam odborné literatury
[1] Nečaský, M.: Conceptual Modeling for XML. PhD Thesis. Charles University. September 2008.
[2] Nečaský, M., Klímek, J.: XCase - A Case Tool for XML Data Modeling. [http://xcase.codeplex.com]
[3] Fallside, D., Walmsley, P.: XML Schema Part 0: Primer Second Edition. W3C Recommendation 28 October 2004. W3C. [http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-0-20041028/]
[4] Clark, J., Makoto, M.: RELAX NG Specification (errata), OASIS Committee Specification, 3 December 2001. OASIS. [http://www.relaxng.org/spec-20011203.html]
[5] Mlýnkova, I. - Nečaský, M. - Pokorný, J. - Richta, K. - Toman, K. - Toman, V.: Technologie XML - Principy a aplikace v praxi. Vydalo nakladatelství Grada, Praha, Česká republika, září 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK