Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České atomové právo
Název práce v češtině: České atomové právo
Název v anglickém jazyce: Czech nuclear law
Klíčová slova: atomové právo, radioaktivní odpad, trvale udržitelný rozvoj
Klíčová slova anglicky: nuclear law, radioactive waste, sustainable development
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2008
Datum zadání: 03.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 15:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK