Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Název práce v jazyce práce (slovenština): Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Název práce v češtině: Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Název v anglickém jazyce: Problems connected with the calculation of the GCD
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Zítko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2008
Datum zadání: 15.10.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce bude zpracovat souvislost mezi Eukleidovým algoritmem a transformacemi Sylvestrových matic. Na základě toho pak naprogramovat metodu STLN (structured total least norm) pro Sylvestrovu matici v MATLABu. Toto souvisí již přímo s výpočtem největšího společného dělitele dvou nepřesně zadaných polynomů, což provedeme.
Seznam odborné literatury
J.R. Winkler, J.D. Allan: Structured total least norm and approximate GCDs of inexact polynomials. Journal of Comp. and Appl.Mathematics 215 (2008), 1-13
C. J. Zarowski, X. Ma, F.W. Fairman: QR-factorization method for calculation of greatest common divisor of polynomials with inexact coefficients, IEEE Trans. Signal Process. 48 (2000), 3042-3051
Předběžná náplň práce
Metoda SNTL pro výpočet největšího společného dělitele dvou nepřesně zadaných polynomů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Structured total least norm and approximate GCDs of inexact polynomials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK