Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeští a němečtí katolíci a vznik Československa
Název práce v češtině: Čeští a němečtí katolíci a vznik Československa
Název v anglickém jazyce: Czech and German Catholics and the formation of Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
viz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
Pavel Marek
Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924)
Brno : Marek, 2005

Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 ? 1998
Olomouc, UPOL 2000

Jaroslav Šebek
Mezi křížem a národem : politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Vztah československé strany lidové a německé křesťansko-sociální strany v letech 1918 ? 1938, in České země a Československo v Evropě XIX. a XX. Století
Praha : Sborník prací 1997

Václav Kural
Konflikt místo společenství : Češi a Němci v Československém státě (1918-1938)
Praha : Nakladatelství R, 1993

Křen Jan
Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780 ? 1918
Praha : 1990

Josef Harna ; Jaroslav Šebek
Státní politika vůči německé menšině v období konsolidace politické moci v Československu v létech 1918-1920
Praha : Historický ústav AV ČR, 2002

František X. Halas
Neklidné vztahy : K jednomu aspektu výročí 28.října 1918
Svitavy : Trinitas, 1998Petr Fiala, [et al.]
Český politický katolicismus 1848-2005
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008

David Papajík
Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie v létech 1918-1938
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001

Miloš Trapl
Postavení katolické církve a politický katolicismus v zemích střední Evropy v letech 1918-1938
Moderní dějiny č. 8/2000,
Praha : Historický ústav AV ČR

Vztahy mezi českým a německým politickým katolicismem v ČSR v letech 1918 ? 1938 in Dissertationes historica 1/1993
Hradec Králové : 1993

Zdeněk Kárník
České země v éře První republiky, (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky, (1918-1929)
Praha : Libri, 2003

Ferdinand Peroutka
Budování státu. 1-2, 1918-1919 / ; [redaktor publikace Jaroslav Havel]
Praha : Academia, 2003

Bohumil Zlámal
Příručka českých církevních dějin. X, Doba československého katolicismu. 1., 2. část

J. L. Hromádka
Náboženské a církevní poměry v ČSR
ETF

Václav Müller
Náboženské poměry v Československu
Praha : Státní nakladatelství, 1925

Kristina Kaiserová
Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století
Úvaly u Prahy : Ve Stráni, 2003

F. Cinek,
K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti
Olomouc : Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1926

Zdeněk Boháč
Atlas církevních dějin českých zemí 1918 - 1999 Zdeněk Boháč
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999

Národní archiv Praha
Fond Arcibiskupství pražského APA III

PS PČR
Digitální knihovna PČR


Předběžná náplň práce
Nástin situace katolické církve v Československu v roce 1918 a otázka českého a německého katolicismu v počáteční fázi vzniku samostatného státu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Outline of the Catholic churh in the Czechoslovakia in the year 1918 and the topic of Czech and German catholicism in the starting phase of the indipendent state.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK