Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Právní úprava ochrany lesa.
Název práce v češtině: Právní úprava ochrany lesa.
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of the protection of forest
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2008
Datum zadání: 22.09.2008
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 13:00
Místo konání obhajoby: 3. patro, místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK