Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv znásilnění na život oběti
Název práce v češtině: Vliv znásilnění na život oběti
Název v anglickém jazyce: The Impact of Rape on Victim's Lives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 17.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK