Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlužení podle insolvenčního zákona
Název práce v češtině: Oddlužení podle insolvenčního zákona
Název v anglickém jazyce: Debt relief pursuant to the Insolvency Act
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2008
Datum zadání: 06.10.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK