Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů
Název práce v češtině: Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů
Název v anglickém jazyce: Nonlinear single molecule spectroscopy of molecular aggregates
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1.Rešerše. Okruhy:
a) Molekulární agregáty
b) Spektroskopie jedné molekuly. Nelineární spektroskopie.

2. Formulace modelu nelineární spektroskopie jedné molekuly agregátu.
3. Modelový výpočet a interpretace výsledků


Seznam odborné literatury
S.Mukamel, Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy (Oxford UP, 1995).
F . Shikerman and E. Barkai, Phys. Rev. Lett. 99, 208302 (2007).
Theory and Evaluation of Single-Molecule Signals, Editors: E. Barkai, F.L.H. Brown, M. Orrit, H. Yang, World Scientific (2008).
Další časopisecká literatura podle potřeby a průběhu práce.
Předběžná náplň práce
Dvě prudce se rozvíjejících specktroskopických měření
nelineární spektroskopie a spektroskopie jedné molekuly lze skombinovat, což je současným cílem několika předních experimentálních pracovišť.

Jakou znalost lze získat jejich kombinací, tj. fotonovým čítáním v nelineárním jedno-molekulovém experimentu?
Zatímco základní kameny teoretického popisu jsou snad známé, o dost méně se ví co nám takový experiment (například na fotosyntetických agregátech) může říci nového o molekulární struktuře a dynamice v porovnání se staršími (a levnějšími) spektroskopickými metodami.
Zájemci z oborů biofyzika, chemická fyzika, opticka a optoelektronika nebo teoretická fyzika se seznámí s metodami modelování na pomezí kvantové mechaniky a statistické fyziky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The combination of two rapidly developing spectroscopic experiments, the nonlinear (multiple pulse) and the single molecule spectroscopy, are currently developed.
We are concerned which information can gained by evaluating photon counting statistics in nonlinear single molecule measurements.
While the elements of theory of single molecules photon counting are developed, little is known, what kind of new insights into the molecular structure and dynamics can be obtained in such potential experiments on the molecular aggregates compared to older (and less expensive) spectroscopic techniques.
Students of biophysics, chemical physics, optics or theoretical physics will get familiar with modelling on the border of quantum mechanics and statistical physics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK