Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Abúzus alkoholu - sekundární prevence
Název práce v češtině: Abúzus alkoholu - sekundární prevence
Název v anglickém jazyce: Abuse of alcohol - secondary prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 18.12.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK