Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivizující metody ve výuce psychologie
Název práce v češtině: Aktivizující metody ve výuce psychologie
Název v anglickém jazyce: Activating methods in teaching psychology
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2008
Datum zadání: 03.09.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.11.2008 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK