Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné
Název práce v češtině: Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné
Název v anglickém jazyce: Analysis of change from baseline to post-intervention value
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 13.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2010
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Problém se týká analýzy observačních a randomizovaných studií, jejichž cílem je porovnat změnu v rozdělení určité veličiny mezi dvěma
ošetřeními. Tato veličina je měřena přinejmenším dvakrát, tj. na začátku a na konci ošetření. Názory na optimální přístup k analýzám
takových studií se dodnes liší. Cílem práce je shrnout navržené přístupy, objasnit rozdíly v předpokladech a interpretaci výsledků a
prozkoumat jejich vlastnosti teoreticky a v simulačních studiích.
Seznam odborné literatury
Tu YK, Gilthorpe MS (2007) Revisiting the relation between change and initial value: A review and evaluation. Statistics in Medicine 26 443-457.

Senn S (2006) Change from baseline and analysis of covariance revisited. Statistics in Medicine 25 4334-4344.
Předběžná náplň práce
Problém se týká analýzy observačních a randomizovaných studií, jejichž cílem je porovnat změnu v rozdělení určité veličiny mezi dvěma
ošetřeními. Tato veličina je měřena přinejmenším dvakrát, tj. na začátku a na konci ošetření. Názory na optimální přístup k analýzám
takových studií se dodnes liší. Cílem práce je shrnout navržené přístupy, objasnit rozdíly v předpokladech a interpretaci výsledků a
prozkoumat jejich vlastnosti teoreticky a v simulačních studiích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic addresses analysis of observational and randomized studies that aim to compare a change in the distribution of a certain variable between two intervention arms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK