Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okrajové podmínky pro stratifikované proudění
Název práce v češtině: Okrajové podmínky pro stratifikované proudění
Název v anglickém jazyce: Boundary conditions for stratified flows
Klíčová slova: Stratifikované proudění, okrajové podmínky, matematické modelování, metoda konečných objemů, AUSM, MUSCL, metoda umělé stlačitelnosti
Klíčová slova anglicky: Stratified flow, boundary conditions, mathematical modeling, finite volume method, AUSM, MUSCL, artificial compressibility method
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2012
Datum zadání: 12.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.07.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Zásady pro vypracování
Podrobně se seznámit s problematikou stratifikovaného proudění vazké tekutiny. Provést rešerši numerických metod věnovaných problematice a okrajových podmínkek užívaným ch při numerickém řešení. proudění ovlivněné komplexním tvarem oblasti. Vytvořit a odladit 2D nehydrostatický model, otestovat r?zné typy okrajových podmínek.
Seznam odborné literatury
Ferziger J. H., Peric M.: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer Verlag, Berlin 1997.
Vincenzo Armenio, Sutanu Sarkar - Environmental Stratified Flows, Springer 2005, ISBN 103211284087
Peter G. Baines - Topographic Effects in Stratified Flows (Cambridge Monographs on Mechanics)ISBN-10: 0521629233

Další, zejména článková, odborná literatura podle doporučení vedoucího nebo konzultanta.
Předběžná náplň práce
Modelování vazkého nestlačitelného stratifikovaného proudění. Model bude založen na některé z moderních numerických metod pro vazké proudění. Hlavní těžiště práce bude v testování a srovnání různých typů okrajových podmínek. Výsledky modelu budou porovnány s dostupnými výsledky dalších modelů případně srovnány s dostupnými, experimentálně získanými daty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Modelling of viscous incompressible stratified flow. The model will be based on the modern numerical method for solution of the Navier-Stokes equations. Basis of the work is in the implementation and comparison of the various boundary conditions. Result will be compared with those from other models and also compared with available experimental data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK