Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Empirická distribuční funkce
Název práce v jazyce práce (slovenština): Empirická distribuční funkce
Název práce v češtině: Empirická distribuční funkce
Název v anglickém jazyce: Empirical distribution function
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Barbora Peštová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2008
Datum zadání: 20.10.2008
Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka se seznámí s doporučenou literaturou. V práci popíše vlastnosti empirické distribuční funkce a zmíní se o jejím použití v matematické statistice. Dále si zvolí některé aspekty studované problematiky a tomu se bude věnovat podrobněji.
Seznam odborné literatury
[1] Anděl J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress Praha, 2002
[2] Efron, B., Tibshirani, R.: An Introduction to the Bootstrap. CRC Press 1993, str. 31-37
[3] Lehmann, E. L.: Elements of Large Sample Theory. Springer 1999, str. 335-363
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK