Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy vlivu orografie ve stratifikovaném proudění
Název práce v češtině: Projevy vlivu orografie ve stratifikovaném proudění
Název v anglickém jazyce: Impact of orography on stratified flow
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2008
Datum zadání: 03.11.2008
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Prostudovat metody, pomocí nichž je v modelch proudění v mezní vrstvě atmosféry vyjádřen vliv orografie a zaměřit se na problematiku teplotně stratifikovaného proudění. Vliv orografie na stratifikované proudění testovat na 2D modelu proudění přes horskou překážku za různých podmínek stratifikace.
Seznam odborné literatury
Versteeg, H. K., Malalasekera, W.: An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method. Halow: Longman, 1995.
Ferziger, Joel H., Perić, Milovan: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer, 1997.
Brdička, M., Samek, L., Sopko, B.: Mechanika kontinua. Academia, 2000.
Vincenzo Armenio, Sutanu Sarkar - Environmental Stratified Flows, Springer
2005, ISBN 103211284087
Peter G. Baines - Topographic Effects in Stratified Flows (Cambridge
Monographs on Mechanics)ISBN-10: 0521629233
Další doporučená odborná literatura.
Předběžná náplň práce
Orografie (horské překážky) významně ovlivňuje vlastnosti proudění. Míra vertikální teplotní stratifikace pak dále významně určuje další modifikace provdění v závětří horské překážky. V práci bude tento jev studován na 2D modelu proudění přes horský hřeben pro různé hodnoty vertikální teplotní stratifikace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Orography (mountain barrier) significantly affects airflow. The next factor affecting the flow properties in a lee of mountain barrier is a vertical temperature stratification. In this thesis this impact will be studied by means a 2D model of airflow for several values characterizing vertical temperature stratification.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK