Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
2D simulace laminárního proudění v uličním kaňonu
Název práce v češtině: 2D simulace laminárního proudění v uličním kaňonu
Název v anglickém jazyce: 2D simulation of the street canyon laminar air-flow
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2008
Datum zadání: 27.10.2008
Datum a čas obhajoby: 23.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2009
Oponenti: RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Nastudovat.
- problematiku laminárního proudění
- základy metody konečných diferencí a konečných objemů
Vytvořit jednoduchý 2D model proudění v uličním kaňonu pro různé konfigurace tohoto kaňonu
Seznam odborné literatury
Versteeg, H. K., Malalasekera, W.: An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method. Halow: Longman, 1995.
Ferziger, Joel H., Perić, Milovan: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer, 1997.
Brdička, M., Samek, L., Sopko, B.: Mechanika kontinua. Academia, 2000.
Další doporučená odborná literatura.
Předběžná náplň práce
Pomocí zvoléné metody vytvořit jednoduchý 2D model nestlačitelného a laminárního proudění v uličnín kaňonu, jehož, pomocí se bude např. studovat cirkulacei uvnitř uličního kaňonu v závislosti na konfiguraci okolních budov. V modelu není uvažován vliv vertikálního teplotního zvrstvení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Usind the chosen method to construct a simple 2D model of incompressible and laminar circulation within the street canyon. This model is used, for example, in studiing the problem how the surrounding buildings configuration affects the circulation. In the model the vertical thermal stratification will not be involved.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK