Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Severní Korea na přelomu 2. tisíciletí - její role na mezinárodním poli
Název práce v češtině: Severní Korea na přelomu 2. tisíciletí - její role na mezinárodním poli
Název v anglickém jazyce: North Korea at the turn of the 2nd millennium - its role in the international arena
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2008
Datum zadání: 03.10.2008
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK