Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Selhání státu v subsaharské Africe: případ Somálska
Název práce v češtině: Selhání státu v subsaharské Africe: případ Somálska
Název v anglickém jazyce: The failure of the state in Sub-Saharian Africa: the case of Somalia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2008
Datum zadání: 03.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK