Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překlady raných humoristických povídek A.P. Čechova
Název práce v češtině: Překlady raných humoristických povídek A.P. Čechova
Název v anglickém jazyce: Translations of Chekhov short comic stories
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Uličná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2008
Datum zadání: 02.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK