Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žena jako živitel i pečovatelka: pracovní a rodinné strategie matek samoživitelek. Kvalitativní studie
Název práce v češtině: Žena jako živitel i pečovatelka: pracovní a rodinné strategie matek samoživitelek. Kvalitativní studie
Název v anglickém jazyce: Women in the role of breadwinners and care-takers: work and family stratefies of single mothers. Qualitative inquiry
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2008
Datum zadání: 02.10.2008
Datum a čas obhajoby: 02.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.10.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK