Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Šachy v díle Vladimira Nabokova
Název práce v češtině: Šachy v díle Vladimira Nabokova
Název v anglickém jazyce: Chess in Vladimir Nabokov's romans
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2008
Datum zadání: 02.10.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ladislav Zadražil
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK