Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Levodistributivní algebry a uzly
Název práce v češtině: Levodistributivní algebry a uzly
Název v anglickém jazyce: Selfdistributive algebras and knots
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce je studium levodistributivních algeber jak z hlediska strukturního, tak v souvislosti s teorií uzlů. Diplomová práce bude sestávat z výsledků studia v některé z následujících oblastí:
* strukturní teorie levodistributivních algeber
* klasifikace některých typů malých levodistributivních algeber
* levodistributivní algebry jako invarianty v teorii uzlů (přehled, případně rozšíření teorie)
* další aplikace levodistributivity
Seznam odborné literatury
P. Dehornoy, Braids and self-distributivity, Progress in Math. 192, Birkhauser Basel, 2000.
D. Stanovský, Left distributive left quasigroups, PhD thesis, Charles University in Prague, 2004.
zdroje uvedené na http://www.esotericka.org/cmc/quandles.html
a další literatura podle pokynů vedoucího práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK