Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Čapek a jeho pojetí umění
Název práce v češtině: Josef Čapek a jeho pojetí umění
Název v anglickém jazyce: Josef Čapek's concept of art theory
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK