Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace španělských lektorů jazyka v současné České republice: o adaptaci specifické menšiny
Název práce v češtině: Adaptace španělských lektorů jazyka v současné České republice: o adaptaci specifické menšiny
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Spanish language teachers in the contemporary Czech republic: about the adaptation of specific minority
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2008
Datum zadání: 01.10.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK