Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kondiční pohybový program pro pacienty s diagnózou schizofrenie v režimové léčbě střednědobé a dlouhodobé hospitalizace
Název práce v češtině: Kondiční pohybový program pro pacienty s diagnózou schizofrenie v režimové léčbě
střednědobé a dlouhodobé hospitalizace
Název v anglickém jazyce: Conditional Activity Plan for Patients Suffering from Schizophrenia in a Regime
Treatment of Medium-Term Hospitalization
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2007
Datum zadání: 30.09.2007
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 11:30
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK